logo
Vraždy na Hebridách

Informace pro autory

Zájemci o spolupráci s naším nakladatelstvím z řad autorů mohou zaslat rukopis nebo jeho část nejlépe elektronicky na e-mailovou adresu info@lykeion.cz, případně poštou na adresu Lykeion, s.r.o., Klatovská 195/2, 602 00 Brno.  Přivítáme, pokud připojíte stručnou charakteristiku díla, plánovaný rozsah, informace o autorovi apod.

Zájmeci o spolupráci s naším nakladatelstvím z řad překladatelů nás mohou kontaktovat na e-mailové adrese info@lykeion.cz.

NEVYŽÁDANÉ  RUKOPISY NEVRACÍME.

Designed: easyWeb4U.cz