Budoucnost je otevřená

Nevíme jaký bude svět zítra, za rok, už vůbec ne za deset let. Ale můžeme udělat vše pro to, aby na něj byly naše děti připraveny.

Lykeion

Lykeion byla aténská filozofická škola, kterou založil Aristoteles. Ve své době byla prestižním vědeckým střediskem díky svému vědeckému a badatelskému rozsahu, způsobu vyučování, kvalitní knihovně a využití moderních učebních pomůcek.

Spolek Lykeion si dává za cíl využívat posledních poznatků ve vzdělávání s podporou dnešní a budoucí technologie jako základ pro rozvoj vzdělanostní společnosti.

Škola GEEK

Jsme zřizovatelem základní školy, která otevře 1. 9. 2024 v Brně. Pedagogický přístup školy vychází z hodnot Asociace svobodných demokratických škol. Stavíme na následujících pilířích.

Sebeřízení

Být svobodný, rozhodovat o svém životě, svých osobních cílech, určit si, co je pro mne důležité. Poznat sebe sama, své silné a slabe stránky, učit se z vlastních chyb, přijímat zpětnou vazbu, přizpůsobit se novým situacím a výzvám, které život přináší. Být šťastný.
Je to cesta, která vyžaduje odvahu, trpělivost a otevřenost k novým možnostem a poznáním.

Respekt

Respekt k sobě znamená, že si vážíme svých vlastních hodnot, potřeb a hranic. Když respektujeme sami sebe, dokážeme lépe rozpoznávat a uplatňovat své potřeby a stanovovat zdravé meze v interakcích s ostatními.
Respekt k ostatním vyžaduje porozumění, empatii a uznání hodnot a hranic druhých lidí. Znamená to, že jsme ohleduplní k jejich pocitům, názorům a životním zkušenostem.
Když projevujeme respekt k sobě i k ostatním, vytváříme prostředí vzájemného uznání, důvěry a tolerance. To nás posiluje jako jednotlivce i jako členy společnosti. Respekt je základním prvkem pro dosažení harmonie a vzájemného porozumění ve světě plném různorodosti a rozmanitosti.

Technologie

Obklopují nás a ovlivňují na každém kroku, aniž si to uvědomujeme. Ještě před sto lety se lidé báli elektřiny a dnes si neumíme bez ní představit každodenní činnost. Nové technologie se rozvíjí překotným způsobem, můžeme se jim bránit, ale nebraňme v jejich poznávání dětem. Pro ně to bude zítra stejná samozřejmost, jako pro nás dnes stisknutí vypínače.


" Děti mají mít přístup k nástrojům své kultury, aby se je naučily používat."

Peter Grey

Předběžný zájem

Abychom skutečně školu otevřeli, potřebujeme v ní děti a rodiče, kteří jim to dopřejí. Sice se zdá, že je to ještě daleko, ale čím dříve budeme znát reálný zájem pro školní rok 2024/2025, tím lepší budou naše odhady pro stanovení výše školného a ekonomickou realizovatelnost.
Pokud uvažujete o naší škole, vyplňte tento formulář https://forms.gle/cgesahTqS2ijc2qBA

Podpořte nás

Rozjezd nové školy vyžaduje mnoho úsilí a prostředků. Nestojí za námi žádný investor nebo mecenáš. Do otevření školy budeme potřebovat finanční obnos k předplacení nájmu, investici do úpravy interiéru, různé druhy vybavení a další možnosti podpory, které naleznete v tomto formuláři https://forms.gle/Dggk4d5DZoLoZfyb7